Noor Screenshots

noorgtk with Shakir's translation:
noorgtk_en_trans.png
noorgtk select sura dialog:
noorgtk_list.jpg
noorgtk show sura with Shakir's translation:
noorgtk_sura_trans2.jpg
noorhtmls sura list view:
noorhtmls_list.jpg
noorhtmls sura view:
noorhtmls_sura.jpg
noorhtmls sura with Makarem's translation:
noorhtmls_sura_trans.jpg